Bakgrundsbild
 • P som i Plain

  Personliga möten med människor av människor. Hållbar förvaltning. Så tydliga och enkla är Plain.

 • Som en ljusblå himmel

  Hos oss är himlen blå trots att ämnet är grått.

 • Långsiktigt samarbete

  Cirkeln är tillsynes väldigt enkel men samtidigt väldigt mjuk och komplett. Precis som Plain.

Vår vision

TILLSAMMANS GÖR VI FRAMTIDEN MINDRE RISKFYLLD

Med riskminimering och omprövning skapar vi hållbara mervärden och  långsiktig kundnytta. Vår mission är att vara i framkant med att bemöta och serva våra kunder istället för erbjuda dem opersonliga tekniska lösningar.

Facebook

Ni vet väl att vi finns på Facebook med förvaltningsfilmer och nyheter. Klicka Facebooksymbolen i sidfoten för att komma till vår sida.

 • Pension & PPM

  Ta del av våra PPM-förslag!

 • Aktiv förvaltning & Fondverksamhet

  Vår ledningsfilosofi bygger på många års erfarenhet och erfarenheter av våra egna misstag med finansiella investeri...

 • Compliance

  Nedan följer viktig information om Plains ledning, styrelse, regelefterlevnad, revision, klagomålshantering och viktig...

 • Rådgivning & Försäkring

  Våra produkter och tjänster är egentligen inte det viktiga.  Det viktiga för oss är att vi lyckas uppfylla de beho...

Om Plain

Plain är en nytänkande finansiell aktör med tillstånd utfärdat av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och kapitalförvaltning med tillhörande sidotillstånd. Vi går under samma tillsyn, krav och säkerhet som alla andra i branschen. Våra kunder omfattas av insättningsgaranti och investerarskydd. Vi är Smålands enda fondbolag och ett av få utanför Stockholm. Vi förvaltar idag 1500 kunder och 5000 portföljer. Till skillnad mot bankernas och försäkringsbolagens lokala försäljningskontor bedriver vi vår förvaltning, fondverksamhet och riskhantering i eget hus. Dagens Industri skriver ”Plain Capital en utmanare till storbankerna”. Affärsvärlden titulerar oss som ett av Sveriges främsta fondbolag.

PLAIN SKILLS

 • ”Som rådgivare måste man vara serviceinriktad, det vill säga göra allt för att det ska kännas enkelt, säkert och tryggt att vara kund”.

  – Edgar Krivenko, rådgivare

 • ”En bra rådgivare måste ha en pedagogisk sida. Att på ett pedagogisk sätt kunna ge kunden den information denna behöver för att fatta välgrundade investeringsbeslut.”

  – Henrik Nyström, rådgivare

 • ”Det viktiga är inte våra produkter eller tjänster. Det viktiga är vilka behov och önskemål som vi kan fylla åt våra kunder.”

  – Magnus Carlsholm, rådgivare

 • ”Rådgivning handlar om att vara ödmjuk och lyhörd inför våra kunders behov. Bygga långsiktiga och personliga kundrelationer.”

  – Anna Östergren, rådgivare

 • ”Konstant marknadsbevakning krävs för att hitta intressanta långsiktiga placeringar samt kontrollera risker, inte för kortsiktig spekulation och snabba klipp.”

  – Dan Hjörnered, riskanalytiker

Vilka vi är

En av Plains värdegrunder är att rekrytera rätt person med rätt inställning. Vi är en perfekt mix av nytänkande entreprenörer, hemvändande finansnissar, metodiska akademiker, drivna trainees, och genuina karaktärer. Den gemensamma nämnaren oavsett roll eller ålder är att alla kan göra det invecklade till en enkelhet. Helt enkelt, PLAIN.

Avdelare 2

Innehar Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet och kapitalförvaltning.