Aktiv förvaltning och fondverksamhet

 

Vår förvaltningsfilosofi grundar sig på många års erfarenheter och lärdomar av egna misstag med finansiella placeringar. Vår slutsats är att misslyckad förvaltning i allmänhet oftast grundar sig på fel och skev riskattityd.

Hur känns risk för dig? Vi berättar gärna mer om vår strategi och vad vi kan erbjuda. Boka ett möte med oss under kontaktsidan som finns i högra översta hörnet.

Läs gärna mer om våra fonder på Morningstar eller kontakta oss så berättar vi mer. Klicka på namnen nedan så länkas ni direkt till respektive fonds egna sida.

LUNATIX: Vår absolut galnaste satsning. Fonden placerar främst i aktier i tillväxtmarknadsländer, där risken för hög avkastning är stor. Investeringsstrategin bygger på att identifiera och placera på de lägst värderade marknaderna i vår omvärld.

BRONX: Avkastning som aktier, risk som företagsobligationer. BRONX är en specialfond med två fonder i en fond. Vid positivt börsklimat är BRONX en aktiefond. Med termin- och optionsstrategi begränsas risken i fonden och undviker stora nedgångar. I tråkiga börstider är BRONX en räntefond och genererar ränta på ränta effekt. BRONX målsättning är att generera en hög riskjusterad avkastning.

ARDENX: Global tillgångsallokering med riskmedvetenhet. Diversifierad fond med aktier, räntor, råvaror och valutor. En halv miljon systematiska analyser som ligger till grund för riskminimering och diversifiering. Varje innehav i fonden har inbyggda stop losser för att riskminimera stora nedgångar.

STYX: Dubbla avkastningen mot bankkonton och ingen bindningstid. Ger positiv ränta-på-ränta-effekt jämfört med banksparande.

Bild2

Avdelare 2

Innehar Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet och kapitalförvaltning.