Aktiv förvaltning och fondverksamhet

Vår ledningsfilosofi bygger på många års erfarenhet och erfarenheter av våra egna misstag med finansiella investeringar. Vår slutsats är att misslyckad hantering i allmänhet bygger på felaktiga och snedställda attityder.

Hur känns risken för dig? Vi berättar gärna mer om vår strategi och vad vi kan erbjuda. Boka ett möte med oss ​​under kontaktsidan som är uppe till höger.

Läs mer om våra medel på Morningstar eller kontakta oss så berättar vi mer. Klicka på namnen nedan så kommer du att länka direkt till respektive fonds egen sida.

ARDENX: En aktivt förvaltad global mixfond som balanserar exponeringen mellan aktier och räntebärande värdepapper.

AUGMENTED REALITY FUND:  En aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i aktier som emitterats av företag med verksamhet i Augmented Reality, Virtual Reality eller Mixed Reality.

AUAG SILVER BULLET:  En aktivt förvaltad fond som investerar i aktier och överlåtbara värdepapper som påverkas av priset på råvarorna guld och silver.

LUNATIX : Vårt absolut galnaste företag. Fonden investerar främst i aktier i tillväxtmarknader där risken för hög avkastning är hög. Investeringsstrategin baseras på att identifiera och investera i de värderade marknaderna i vår värld.

BRONXAvkastning på aktier, risk som företagsobligationer. BRONX är en specialfond med två fonder i en fond. I ett positivt aktiemarknadsklimat är BRONX en aktiefond. Med futures- och optionstrategi är risken i fonden begränsad och undviker stora minskningar. Under tråkiga aktiemarknadstider är BRONX en räntefond och genererar ränta på ränteeffekten. BRONXs mål är att generera en hög riskjusterad avkastning.

STYXFördubbla avkastningen på bankkonton och ingen bindningstid. Ger positiv ränta-på-ränteeffekt jämfört med banksparande.

PROETHOS: En aktivt förvaltad blandfond med övervikt mot aktier som investerar i företag verksamma inom hållbar energiproduktion, hållbar energikonsumtion, hållbara transporter eller hållbara levnadsvanor. Urvalsarbetet baseras på förvaltarens kvalitativa analyser av företagens verksamhet.

Avdelare 2

Innehar Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet och kapitalförvaltning.