Pension & PPM

Ge dig marknadens mest kostnadseffektiva pensionslösning! Vår erfarenhet är att det faktiskt går att kombinera. Genom att vi skär bort onödiga avgifter i pensionslösningen, fokuserar på att hitta rätt placeringsalternativ och rätt leverantörer på till exempel på sjukförsäkring och premiebefrielse.

Vi vet att vi kan åstadkomma stora besparingar för våra kunder. I de flesta fall rör det sig om minst 100 000 kr i besparing, och i vissa fall över miljonbelopp. För att hjälpa våra kunder till mer kostnadseffektiva pensionslösningar tar vi fram information om nuvarande lösning, gör pensionsprognos, rekommenderar vilka åtgärder som bör genomföras och administrerar till exempel flytt av pensionskapital och ny pensionsplan.

Nedan följer våra aktuella PPM-portföljer. Vi har fem portföljförslag i olika riskklasser. Portföljer uppdateras på vår hemsida utifrån vår strategiska portföljallokering (se Kapitalförvaltning för mer information). Sedan ändrar ni själva ert innehav i era PPM-portföljer med era personliga inlogg på PPMs hemsida.

Fond PPM-nummer Mycket låg risk Låg risk Medelrisk Hög risk Mycket hög risk
Spiltan Räntefond Sverige 972497 85 % 75 % 50 % 25 % 0 %
PriorNilsson Sverige 328021 5 % 7 % 15 % 25 % 30 %
Skandia Time Global 439471 4 % 7 % 13 % 18 % 27 %
SHB MSCI USA Index 929224 4 % 6 % 12 % 17 % 23 %
Trigon Russia 516914 2 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Avdelare 2

Innehar Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet och kapitalförvaltning.