Rådgivning & Försäkring

blueplain4Våra produkter och tjänster är egentligen inte det viktiga.  Det viktiga för oss är att vi lyckas uppfylla de behov och önskemål som du som kund har oavsett privatperson eller företag. Och dessa är olika för olika människor och företag.

Vissa prioriterar hårda fakta som klara avkastningsmål, definierade risknivåer och tydliga placeringsstrategier. Andra har önskemål om många personliga möten, kontinuerlig kontakt och inte minst bli sedd och uppmärksammad i samarbetet. En tredje kategori önskar att få klarhet i sin ekonomiska situation, sin pension eller att ha en samtalspartner hur man lägger upp sin försäkringssituation.

Vår rådgivning inriktar sig framför allt på sparande, pension och försäkringar.

Av många års erfarenhet vet vi att det finns inte någon universallösning, utan varje människas situation är unik. Vi anpassar oss efter detta och gör din personliga lösning. Om vi sen ska fokusera på hårda fakta, många möten eller bringa klarhet, det kommer vi tillsammans fram till vid personliga möten.

Människor istället för tekniska lösningar.

Avdelare 2

AKTIV FÖRVALTNING