Bakgrundsbild
 • P som i Plain

  Personliga möten med människor av människor. Hållbar förvaltning. Så tydliga och enkla är Plain.

 • Som en ljusblå himmel

  Hos oss är himlen blå trots att ämnet är grått.

 • Långsiktigt samarbete

  Cirkeln är tillsynes väldigt enkel men samtidigt väldigt mjuk och komplett. Precis som Plain.

Vår vision

TILLSAMMANS GÖR VI FRAMTIDEN MINDRE RISKFYLLD

Med riskminimering och omprövning skapar vi hållbara mervärden och  långsiktig kundnytta. Vår mission är att vara i framkant med att bemöta och serva våra kunder istället för erbjuda dem opersonliga tekniska lösningar.

 • ”Aktiv förvaltning handlar om att agera långsiktigt genom daglig och konsekvent analys av marknaden.”

  – Patrik Wallenberg, förvaltare

Avdelare 2

AKTIV FÖRVALTNING