Hållbarhet och miljö

Plain capital bronx höjer ambitionsnivån

Plain Capital Bronx höjer ambitionsnivån när det kommer till hållbarhet.

Den senaste tiden har vi fått allt fler frågor rörande hållbara investeringar och miljön. Detta gläder mig enormt som förvaltare då jag anser att hållbarhet är en självklarhet. Inte bara för framtida generationer utan även för att det helt enkelt finns så många bra och hållbara bolag med fantastisk framtid och tillväxt.

Så hur hanterar vi detta i Bronx?

Det första vi gör när vi letar investeringar är att exkludera alla bolag inom fossila bränslen, vapen, pornografi, alkohol, tobak och betting. Detta gör att vi inte ens tittar på bolag vers verksamheter har en tydlig negativ inverkan på miljö eller människa.

Så enkla och Plain är Plain Capital Bronx i sin första screening av investeringar. Givetvis tittar vi sedan lite närmare under huven på bolagen så att vi ser att det inte handlar om att bolagen arbetar för att bli bättre på att släppa ut mindre koldioxid utan vi menar att bolag som i sin verksamhet per definition släpper ut stora mängder inte är intressanta för oss. Sen är det positivt att dessa bolag minskar sina utsläpp. Men helst ser vi att omställningen blir mer grön i sig och att nya bolag med fantastiska möjligheter tar plats i vår portfölj.Så nu vet ni lite mer om hur vi tänker i fonden Plain Capital Bronx

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare