Om fonderna

 

Läs mer om våra medel på Morningstar eller kontakta oss så berättar vi mer. Klicka på namnen nedan så kommer du att länka direkt till respektive fonds egen sida.

BRONXAvkastning på aktier, risk som företagsobligationer. BRONX är en specialfond med två fonder i en fond. I ett positivt aktiemarknadsklimat är BRONX en aktiefond. Med futures- och optionstrategi är risken i fonden begränsad och undviker stora minskningar. Under tråkiga aktiemarknadstider är BRONX en räntefond och genererar ränta på ränteeffekten. BRONXs mål är att generera en hög riskjusterad avkastning.

LUNATIX:  Fonden investerar främst i aktier i tillväxtmarknader där risken för hög avkastning är hög. Investeringsstrategin baseras på att identifiera och investera i de värderade marknaderna i vår värld.

STYXFördubbla avkastningen på bankkonton och ingen bindningstid. Ger positiv ränta-på-ränteeffekt jämfört med banksparande.

 

Avdelare 2

AKTIV FÖRVALTNING