Månadsrapporter

Samtliga fonder på plus för december

Samtliga av fonderna Bronx, Lunatix och Styx utvecklades väl under årets sista månad. År 2020 kom att bli ett mycket speciellt år med inledande uppgångar för att sedan rasa under mars månad i spåren av pandemin. För att sedan återhämta sig kraftigt med enorma stimulanser som bränsle för den globala marknaden. Vi lämnar gladeligen ett märkligt år bakom oss och fokuserar med förnyad optimism på det kommande året 2021 Läs mer om december månads resultat och vad som låg bakom utvecklingen i fonderna. Månadsbrev Plain Capital Lunatix Dec 2020 Månadsbrev Plain Capital Styx Dec 2020 Månadsbrev Plain Capital Bronx Dec 2020 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se

Lunatix avancerade väl under september

Den svenska marknaden fortsatte sin uppgång under september månad. Fonden Lunatix var den av fonderna som avancerade mest samtidigt som Bronx presterade ett svagt positivt resultat. Läs mer om september månads resultat och vad som låg bakom utvecklingen i fonderna. Månadsbrev Plain Capital Bronx September 2020 Månadsbrev Plain Capital Lunatix September 2020 Månadsbrev Plain Capital Styx September 2020 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se

Återhämtningen fortsatte under augusti

Marknaden fortsatte att återhämta sig under augusti månad. Samtliga fonder uppvisade positiva resultat. Blandfonden Plain Capital Bronx intar en mer försiktig aktieexponering med bakgrund av den snabba uppgången. Räntefonden Styx fortsatte sin återhämtning och tillväxtmarknadsfonden Lunatix avancerade. Läs mer om augusti månads resultat och vad som låg bakom uppgången i fonderna. Månadsbrev Plain Capital Bronx Augusti 2020 Månadsbrev Plain Capital Lunatix Augusti 2020 Månadsbrev Plain Capital Styx Augusti 2020 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se

Stark månad för fonden Lunatix

Samtliga av fonderna Bronx, Lunatix och Styx avancerade under juni månad. Enorma stimulanser och öppnande av länder efter lock down gav stöd för de globala marknaderna. Fonden Bronx passerade under månaden nya toppar och är plus för innevarande år. Läs mer om juni månads resultat och vad som låg bakom uppgången i fonderna. Månadsbrev Plain Capital Bronx Juni 2020 Månadsbrev Plain Capital Lunatix Juni 2020 Månadsbrev Plain Capital Styx Juni 2020 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se Magnus Carlsholm – Tel: 070-289 99 60 (dir)

Ytterligare en månad med återhämtning

Samtliga av fonderna Bronx, Lunatix och Styx avancerade under maj månad Läs mer om maj månads resultat och vad som låg bakom uppgången i fonderna. Månadsbrev Plain Capital Bronx Maj 2020 Månadsbrev Plain Capital Lunatix Maj 2020 Månadsbrev Plain Capital Styx Maj 2020 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se Magnus Carlsholm – Tel: 070-289 99 60 (dir)

Rekordmånad för Bronx

Plain Capital Bronx avancerade starkt under april månad. Läs mer om april månads resultat och vad som låg bakom den starka uppgången i fonden. Månadsbrev Bronx april 2020 Månadsbrev Lunatix april 2020 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se Magnus Carlsholm – Tel: 070-289 99 60 (dir)

Marknaden föll i mars

Mars månad blev en historisk månad. Kraftiga fall och ökad oro satte tongången. Bronx mars 2020 Lunatix mars 2020 Styx mars 2020 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se Magnus Carlsholm – Tel: 070-289 99 60 (dir)

Bronx höll emot väl när marknaden föll

Den aktivt förvaltade fonden Plain Capital Bronx höll emot nedgångarna väl och slutade svagt minus för månaden. Lunatix föll på marknadsoron och Styx gick svagt minus. Bronx februari 2020 Lunatix februari 2020 Styx februari 2020 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se Magnus Carlsholm – Tel: 070-289 99 60 (dir)

Lunatix utvecklades väl i januari

Lunatix utvecklades väl under januari månad liksom Styx. Bronx avslutade månaden med en mindre nedgång. Bronx Januari 2020 Lunatix Januari 2020 Styx Januari 2020 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se Magnus Carlsholm – Tel: 070-289 99 60 (dir) magnus.carlsholm@plaincapital.se

Stark decembermånad för Lunatix

Årets sista månad blev en stark månad för tillväxtmarknadsfonden Lunatix. Räntefonden Styx fortsatte sin stabila utveckling samtidigt som fonden Bronx hade en tung månad. Bronx December 2019 Lunatix December 2019 Styx December 2019 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se Magnus Carlsholm – Tel: 070-289 99 60 (dir) magnus.carlsholm@plaincapital.se

Bronx uppvisar ett starkt november

Plain Capital Bronx levererade ett fint resultat under november månad. Fonden passerade sitt tidigare all time high hela elva gånger. Räntefonden Styx fortsatte uppåt och fonden Lunatix avslutade månaden på minus. Bronx November 2019 Lunatix November 2019 Styx November 2019 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se Magnus Carlsholm – Tel: 070-289 99 60 (dir) magnus.carlsholm@plaincapital.se

Nya rekord för fonden Bronx

Bronx och Styx adderade värde under oktober månad. Bronx Oktober 2019 Lunatix Oktober 2019 Styx Oktober 2019 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se Magnus Carlsholm – Tel: 070-289 99 60 (dir) magnus.carlsholm@plaincapital.se

Nya rekord för fonden Bronx

Samtliga av fonderna Bronx, Lunatix och Styx adderade värde under september månad. Bronx September 2019 Lunatix September 2019 Styx September 2019 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se Magnus Carlsholm – Tel: 070-289 99 60 (dir) magnus.carlsholm@plaincapital.se

Bronx klarade en volatil augustimånad väl

Ökad oro och hög volatilitet under augusti månad. Bronx Augusti 2019 Lunatix Augusti 2019 Styx Augusti 2019 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se Magnus Carlsholm – Tel: 070-289 99 60 (dir) magnus.carlsholm@plaincapital.se

Juli bjöd på en stabil utveckling

Under juli månad adderade samtliga fonder ett positivt resultat. Bronx Juli 2019 Lunatix Juli 2019 Styx Juli 2019 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se Magnus Carlsholm – Tel: 070-289 99 60 (dir) magnus.carlsholm@plaincapital.se

Samtliga fonder adderade värde under juni

Juni månad blev en månad då samtliga fonder adderade värde till sina andelsägare. Bronx Juni 2019 Lunatix Juni 2019 Styx Juni 2019 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se Magnus Carlsholm – Tel: 070-289 99 60 (dir) magnus.carlsholm@plaincapital.se

Stark månad för Bronx när marknaden föll

Maj månad tillskrivs den aktivt förvaltade fonden Bronx som avancerade +2,72%. Samtidigt som marknaderna runt om i världen föll skapade Bronx en god avkastning. Bronx Maj 2019 Styx Maj 2019 Lunatix Maj 2019

God utveckling för Lunatix i April

April månad tillskrivs tillväxtmarknadsfonden Lunatix som avancerade +3,67%. Fokus i fondens allokering är regioner med stark tillväxt. Lunatix April 2019 Bronx April 2019 Styx April 2019 För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se Magnus Carlsholm – Tel: 070-289 99 60 (dir) magnus.carlsholm@plaincapital.se

Fondernas utveckling Mars 2019

Styx mars 2019 Lunatix mars 2019 Bronx mars 2019

Plain stärker upp förvaltningen och rådgivningen

Rådgivning och förvaltning är två mycket viktiga grundpelare för oss på Plain. Att våra kunder skall få den absolut bästa rådgivningen i kombinationen med bra förvaltning är centralt. Det skall vara enkelt (Plain) för våra kunder. Detta förstärker vi nu med att fokusera förvaltning och rådgivning. Magnus Carlsholm lämnar över förvaltningen av fonderna Bronx, Lunatix och Styx till Patrik Wallenberg. Magnus kommer tillsammans med Anna Östergren ansvara för Plains rådgivning till kunderna genom bolaget Carlsholm Plain. Alltså ingen förändring för dig som kund mer än en mer fokuserad rådgivning till dig. Allt detta för att du ska känna en så bra trygghet som möjligt hos oss på Plain Capital. Denna uppdelning och fokusering är för att ni som kunder skall få ut så mycket som möjligt som kunder hos oss. Patrik Wallenberg har en gedigen erfarenhet av förvaltning och risk management. Han tar med sig erfarenheter så som aktiv förvaltning och riskhantering från sin tidigare position som hedgefondförvaltare. Ökad fokusering på förvaltning och rådgivning utan förändring för er som kunder är en målmedveten satsning från oss på Plain Capital. För mer information: Patrik Wallenberg – Tel: 073-844 33 95 (dir) patrik.wallenberg@plaincapital.se Anna Östergren – Tel: 070-149 99 65 (dir) anna.ostergren@plaincapital.se Magnus Carlsholm – Tel: 070-289 99 60 (dir) magnus.carlsholm@plaincapital.se

ORANGE KUVERTET 2017

Denna vecka landar det s.k. ”orange kuvertet” i de flesta brevlådor som är en sammanställning på den allmänna pensionen. Orange kuvertet väcker förmodligen lite blandade känslor och de flesta kommer förmodligen lägga brevet i ”bra att ha” högen för att nästa år byta ut det mot årsbesked 2018.

De flesta upplever att pensionsfrågor oftast är både långtråkiga och krångliga, känner du igen dig? Lägg inte årsbeskeden på hög utan kom in till oss så hjälper vi dig med din pension så att du i lugn och ro kan njuta av ålderdomen utan att behöva tänka på ekonomin. /Edgar Krivenko

Fil 2017-03-02 13 57 52


MARKNADSKOMMENTAR FEBRUARI 2017


MARKNADSKOMMENTAR JANUARI 2017


LunatiX fortsätter att prestera

Starten på börsåret 2017 har varit väldigt lugn och kanske till och med lite tråkig där Stockholmsbörsen ligger i princip på en oförändrad nivå sedan årsskiftet. Jämfört med starten 2016 så är detta förvisso väldigt bra. Samtidigt finns det marknader som har haft betydligt roligare start under 2017 och vi kan med stolthet konstatera att Plain Capital LunatiX har haft en riktigt bra start under 2017 och ligger just nu i en väldigt stark positiv trend. LunatiX fortsätter att toppa Avanzas fondlista i kategorin ”blandfonder” och har under 1 år gett mer än 20 % i avkastning. Vi gör allt för att hålla i den positiva trenden och gör allt för att Plain Capitals fonder ska vara det självklara valet för alla.

 Magnus Carlsholm Ansvarig förvaltare

LunatiX_topp_1


MARKNADSKOMMENTAR DECEMBER 2016


MARKNADSKOMMENTAR NOVEMBER 2016


Förvaltningskommentar utifrån USA valet

Vissa saker vet vi med säkerhet, till exempel att solen kommer gå upp även imorgon. Och att Donald Trump kommer att bli USA:s nästa president. Och att världens finansmarknader har drabbats av en kombination av yrsel och rädsla. Det finns mycket som vi inte vet något om. Som till exempel framtiden. Den är som ett blankt papper. Därför kan den vara skrämmande, utmanande och osäker. Och osäkerhet är något som vi människor skyr som elden. Vi vill veta, vi vill ha fakta och vi vill ha en färdriktning.Men när färdvisaren är trasig, kartan ofullständig och terrängen osäker då är det lätt att gripas av panik. Det är precis vad som händer idag på världens finansmarknader. Tidigt på morgonen åkte de asiatiska börserna rutschkana utför, och de europeiska börserna hakade på i öppningen. Men bara efter någon timmes handel hade mycket av nedgången återhämtats. I skrivande stund är Stockholmsbörsen -0,15%, som ska jämföras med att många krönikörer och analytiker förutspådde nedgångar i intervallet 3-5%. Osäkerhetens obarmhärtiga klor har fångat sitt byte och dagens osäkerhet stavas Donald Trump där bytet är alla världens investerare.Det som gör marknaden vilsen är till väldigt stor del känslan av osäkerhet kring vad Trump vill, kan och kommer att göra. Fakta är en väldigt liten del av verkligheten idag. För att formulera det kort och koncist så oroar sig marknadens aktörer för Trumps utspel kring handelsavtal, strafftullar och protektionism med risk för handelskrig som i sin tur kan leda till en lägre global tillväxt. Det finns samtidigt en del signaler som tolkas positivt. Som till exempel utlovade kraftfulla infrastruktur-satsningar som ger positiv effekt på aktiemarknaden och även att aviserade räntehöjningar sannolikt skjuts ytterligare på framtiden. Även detta positivt för aktiemarknaden. Utan att ge mig in på någon politisk diskussion kan vi konstatera att de senaste årens populistiska, politiska trend som vi sett i Europa även fått rejält genomslag i USA och gett det politiska etablissemanget en rejäl snyting. Vår bedömning är att marknaden idag är villrådig och osäker hur resultatet av det amerikanska presidentvalet ska tolkas och utvärderas. En första överreaktion följd av en stark återhämtning var det inte många som hade förväntat sig. Dock så är det för tidigt att blåsa faran över. Men i relation till den senaste krisperioden på världens börser, Brexit, så är nattens resultat en ljum västanvind utifrån ett finansiellt perspektiv. Så här långt ska tilläggas, jämför turbulensen kring Brexit som exempel. Då föll Stockholmsbörsen över 8 procent på en dag. 10 börsdagar senare var nedgången återhämtad. Och idag står börsen 6 procent högre än före den stora Brexit-nedgången. Vår slutsats är att låta fakta styra. Vi bedömer att marknaden kommer att skaka ett litet tag, sen anpassar sig den efter den nya situationen med Donald Trump som president och återgår till ett normalläge där det fundamentala med att låta bolagens vinster åter får bestämma värdet på världens företag. Och inte vilket namn som innehar posten som USAs president. Och utifrån vår analys gör vi i dagsläget inga stora omallokeringar i våra fonder. På sikt kan vi överväga att fokusera en större del än idag mot svenska bolag som har största delen av sin intjäning här på hemmaplan och i Europa.

Men en sak vet vi med säkerhet. Solen går upp även imorgon.

 Magnus Carlsholm Ansvarig förvaltare

magnus-vs-trump


MARKNADSKOMMENTAR OKTOBER 2016


fredagstankar

Tack till er som var med på afterwork!

Det blev verkligen en trevlig kväll med gott sällskap, hoppas ni uppskattade det lika mycket som vi! Under kvällen hade vi en tävling där 4 av deltagare lyckades pricka alla rätt, vinnarna meddelas personligen via mejl och är välkomna upp till oss för att hämta ut sina priser.

Som vanligt kommer vi återkomma med fler roliga aktiviteter framöver, så håll koll på vår Facebook – sida och hemsida!logotype_blue_white_black


MARKNADSKOMMENTAR SEPTEMBER 2016


Plain Capital BronX och Plain Capital LunatiX toppar fondlistan

Efter en lång period av nedgångar och orolig börs värkar vi nu kunna se en viss återhämtning på aktiemarknaden. Det är också glädjande att se att två av våra fonder lyckas toppa Avanzas fondlista för blandfonder gällande avkastning. BronX har under de senaste 3 månaderna gått upp med 13,83 % och LunatiX har haft en uppgång med 11,03 %.

  Aktiv förvaltning, ständig marknadsbevakning samt selektivt urval av aktier och marknader ger resultat!

topplistan-collage


Välkommen på afterwork till Plain Capital den 6 oktober!

Det var ett tag sedan vi anordnade något mer underhållande för våra kunder!  Under våren har vårt fokus primärt varit på förvaltningen av Plains fonder under ett oroligt börsklimat. Under sommaren har vi dessutom flyttat till nya fräscha lokaler.

Nu är äntligen sista flyttkartongen uppackad och de sista inredningsdetaljerna är på plats, därför tänkte vi bjuda in alla våra gamla och nya kunder till afterwork torsdagen den 6 oktober. Våra dörrar öppnas klockan 16.30 och förblir öppna till ca 20.00. Om ni vill ta med en vän är det inga problem, ju fler desto roligare. Vi bjuder på enklare buffé, snacks och dryck.

Anmäl er senast den 30 september, antingen via Facebook, telefon 0480-499960, direkt via er rådgivare, eller maila till info@plaincapital.se.

PS. tänk på att vår nya ingång är på Storgatan 28! Vi ses den 6:e oktober, inga ursäkter!

Logga ny160907


MARKNADSKOMMENTAR AUGUSTI 2016


Vi bryr oss om våra kunder!

Ett lyckat samarbete bygger på att vi förstår våra kunder, därför är ett ”första-möte” enormt viktig, där vi först försöker få en uppfattning om kundens ekonomi, tidigare sparande, familjesituation, preferenser… Det är först när vi har fått en förståelse kring en kund som vi kan börja diskutera lämpliga investeringar och placeringar.

Hos oss är kunder mer, än bara personnummer på en dataskärm! Välkommen till ditt ”första-möte”, så kan vi tillsammans diskutera hur vi förbättrar just ditt sparande. /Edgar Krivenko20160830_135819


MARKNADSKOMMENTAR JULI 2016

NY BESÖKSADRESS

Vi vill uppmärksamma er att från och med 1 juli 2016 har Plain Capital ny adress och nya lokaler. Egentligen befinner vi oss fortfarande i samma hus på samma våningsplan dock, med en ny ingång och ny postadress. Nya adressen är Storgatan 28, 392 32 Kalmar.

Med vänliga hälsningar, Plain Capital

Ny ingång


MARKNADSKOMMENTAR JUNI 2016

MARKNADSKOMMENTAR MAJ 2016

MARKNADSKOMMENTAR APRIL 2016

MARKNADSKOMMENTAR MARS 2016

MARKNADSKOMMENTAR FEBRUARI 2016

MARKNADSKOMMENTAR JANUARI 2016

MARKNADSKOMMENTAR DECEMBER 2015

MARKNADSKOMMENTAR NOVEMBER 2015

MARKNADSKOMMENTAR OKTOBER 2015

MARKNADSKOMMENTAR SEPTEMBER 2015

FÖRVALTNINGSRAPPORT AUGUSTI 2015

FÖRVALTNINGSRAPPORT JULI 2015

FÖRVALTNINGSRAPPORT JUNI 2015

FÖRVALTNINGSRAPPORT MAJ 2015

FÖRVALTNINGSRAPPORT APRIL 2015

FÖRVALTNINGSRAPPORT MARS 2015

FÖRVALTNINGSRAPPORT FEBRUARI 2015

FÖRVALTNINGSRAPPORT JANUARI 2015

FÖRVALTNINGSRAPPORT DECEMBER 2014

FÖRVALTNINGSRAPPORT NOVEMBER 2014

FÖRVALTNINGSRAPPORT OKTOBER 2014

FÖRVALTNINGSRAPPORT SEPTEMBER 2014

 

Avdelare 2

AKTIV FÖRVALTNING