Marknadsbrev augusti 2021

Marknadsbrev Augusti 2021

Bronx på nya rekordnivåer, Jackson Hole & komponentbrist

Augusti månad blev ytterligare en positiv månad för fonderna. Extra trevligt var att fonden Plain Capital Bronx avslutade sista handelsdagen i månaden på en ny högstanivå. Under månaden har stort fokus legat på centralbankskonferensen i Jackson Hole där marknaden sökte svar på om och när minskade obligationsköp och räntehöjningar kommer att ske. Vi blickar även lite framåt och ordet ”komponentbrist” har återigen seglat upp. Men först ska vi redogöra hur marknaderna utvecklade sig under månaden.

Marknadernas utveckling för månaden

Den svenska börsen utvecklades relativt spretigt för månaden. Storbolagsindex OMXS30 bröt sin uppåtgående svit och summerade augusti månad med en nedgång om -0,79%. Bättre gick det för det bredare indexet OMXSPI som avancerade +0,48%.

Lite längre ner i Europa och närmare bestämt i Tyskland som är Europas starkaste ekonomi var det desto muntrare och DAX30 avancerade med +1,87%.

På andra sidan Atlanten avancerade S&P500 + 2,9%, det industritunga Dow Jones Industrial gick upp +1,22% och det tekniktunga NASDAQ100 vann månaden överlägset med en uppgång om +4,16%. Så med facit i hand en positiv månad där teknik gynnades absolut mest.

Jackson Hole, Tapering och nervrositet

Centralbankskonferensen i Jackson Hole och Federal Reserves ordförande Powell kom att stå i fokus under månaden. Powells tal gjorde dock inte marknaden mycket klokare. Ett så kallat ”non event” där marknadens nervositet släppte något då minskade obligationsköp och räntehöjning ligger i linje med inkommande data. Data som den senaste tiden visat på att återhämtningen avtar i kraft vilket marknaden tolkar som positivt. Man kan enkelt uttrycka att marknaden fruktar att stimulanserna ska avta fort och räntan höjas, men eftersom data som nu kommer in är svagare så vågar man tro att stimulanserna kommer bibehållas längre vilket tolkas positivt av marknaden. Så väldigt förenklat kan man säga att aktörerna på aktiemarknaden vill ha lagom dålig data som inte är för dålig, men inte för bra, utan sådär lagom dålig så att stimulanser och låg ränta kan fortlöpa.

Höst och komponentbrist

Nu när vi passerat augusti och hoppat in i september riktar vi fokuset mot höstmånaderna. September som historiskt är en svagare månad kommer bli extra intressant då vi haft en otroligt stark utveckling under året. OMXSPI har inte haft en negativ månad i ryggen detta året och många förväntar sig nu en rekyl. Vi väger inte in detta i vår förvaltning utan agerar efter vad som händer och inte efter vad som historiskt hänt tidigare. Men helt klart vore det naturligt och sunt med en rekyl. En rekyl vi menar är köpvärd. Men inte i alla bolag då värderingarna skiljer sig enormt mycket. Här gäller det att vara selektiv. Något som inte är glädjande är COVID-19 utvecklingen just nu och vi hoppas att den stigande kurvan av nya fall planar ut så vi kan återgå till en normal vardag igen. Väl inne på temat COVID-19 så har coronanedstängningar i kombination till högre efterfrågan skapat en komponentbrist som nu börjar bli mer kännbar hos flertalet bolag. Denna situation ihop med skenande transportkostnader och containerbrist kan bli utmanade. Speciellt när det gäller för bolagen att slå förväntningarna för att motivera värderingarna på sina håll.

Kort & lång sikt

På lång sikt är vi positiva. Dock är vi just nu mer försiktiga då både den amerikanska och svenska börsen eventuellt står inför en välkommen rekyl. Ser vi till andra marknader är vi mer positiva till den kinesiska marknaden som en tid tillbaka fallit tillbaka rejält efter politiska utspel om regleringar. Vi menar att detta nu är in prisat och vi ser flertalet intressanta möjligheter på den kinesiska marknaden. Vidare tror vi på ökade stimulanser från Kina vilket gynnar dom Kinesiska bolagen som värderats ner kraftigt till aptitliga nivåer. Summerat så har vi i Bronx dragit ner aktieexponeringen något, stärkt kassahållningen och ökat andelen ränta. För Lunatix del har vi ökat exponeringen mot just Kina som vi tror på under hösten och vintern.

Nytt för Plain Capital Bronx

Plain Capital Bronx är en specialfond med fokus på mycket aktiv förvaltning baserat på olika strategier under olika marknadsförhållanden. Därav kan fondens medel allokeras mellan olika tillgångsslag i syfte att skapa en god avkastning över tid. Målsättningen genom denna multistrategiförvaltning är att vara så nära absolutavkastande som möjligt oberoende marknadens utveckling. Därför kommer vi i detta förvaltarbrevet inte ställa Bronx mot ett jämförelseindex utan redogöra utvecklingen i relationen till målavkastningen per år om 8-12%.

Hur presterade då våra fonder under månaden.

 Plain Capital Bronx fortsatte sin positiva resa och adderade +2,34% och summerar innevarande års utveckling till +17,92%

Tillväxtmarknadsfonden Plain Capital Lunatix  gick ökade +2,33% och summerar innevarande års utveckling till +10,41%

Räntefonden Plain Capital Styx adderade +0,10% och summerar innevarande års utveckling till +0,89%.

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett


 

Utveckling Aug

Utveckling YTD

Målavkastning 8-12%

Överavkastning mot målavkastning

Plain Capital Bronx

+1,29%

+17,92%

Uppnådd

+5,92%

 

 

Utveckling Aug

Jämförelseindex Aug

Utveckling YTD

Jämförelseindex YTD

Plain Capital Lunatix

+2,33%

+2,43%

+10,41%

+5,36%

Plain Capital Styx

+0,10%

-0,02%

+0,89%

-0,14%


Jämförelseindex

Plain Capital Lunatix: MSCI EM

Plain Capital Styx: OMRXTBILL

Redogörelse målavkastning Plain Capital Bronx

Överavkastning mot målavkastningen är den avkastningen som fonden uppnått utöver sin högsta målsättning om 12%.

Vill ni läsa mer om utvecklingen för de specifika fonderna hittar ni respektives månadsrapport HÄR

Tills nästa månadsbrev för September vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare