Marknadsbrev februari 2021

Marknadsbrev februari 2021

Stark inledning med ett svagt avslut

Så kan man beskriva marknadsutvecklingen för februari månad som inledde starkt för att sedan svalna av med sjunkande kurser.

Vi återkommer till den bakomliggande anledningen till att marknaderna svajade till mot slutet av månaden.

Men först kan vi med facit i hand konstatera att merparten av börserna stängde månaden med ett positivt resultat.

På hemmaplan avancerade storbolagsindexet OMXS30 +3,14% och var hack i häl med DOW Jones Industrial som avancerade +3,17%. S&P 500 klättrade +2,61% och även Tyskland uppvisade styrka och summerade månaden till +2,63%.  Värre var det dock för det tekniktunga NASDAQ100 som inte klarade månaden ovanför plus och minskade -0,12%.

Vi ser med facit i hand att månaden var fördel värdebolag som många återfinns i både Dow Jones, DAX och OMXS30. Tech bolag och tillväxtbolag fick se sig besegrade av värdebolagen. Att just tech bolagen föll kan man härleda till deras tidigare enorma uppgångar under föregående år och med en visst mått av höga värderingar. Tillväxtbolagen som gått som tåget en tid tillbaka fick sig en törn. Varför kan man undra? Är det höga värderingar? Nej, vi menar att höga värderingar i sig inte är underlag nog för nedgångar. Det som fick dessa bolag att prestera mindre väl stavas ränta.

För det var just den 10åriga räntan i USA som fick investerarkollektivet att fundera över sin allokering. Högre ränta är ”allt annat lika” negativt för tillväxtbolagen. Men är en stigande ränta per definition negativt för marknaden? . Här är återigen svaret nej, om än lite mer tudelat. En stigande ränta skvallrar om en mer positiv bild av framåt liggande konjunkturutveckling. Så med andra ord återhämtning och tillbakagång till det normala efter pandemiåret 2020. Så långt låter väl inte det så dumt. Men en för hög ränta ger också en dyrare expansion för de bolag som står inför stark tillväxt.

Detta leder till att avkastningskravet förändras för investerarna vilket skapar osäkerhet. Skulle man välja ett ord som investerare fruktar så är det just osäkerhet. Så med en stigande 10 årig ränta som skvallrar om ljusare tider och fortsatt återhämtning skapar detta samtidigt osäkerhet hos investerarna som ev tar ner risken.

Har vi haft liknande mönster tidigare? Ja efter finanskrisen hade vi liknande mönster med räntan. Men med enorma stimulanser och centralbankernas ovilja att se en för hög ränta ser vi inte detta som ett större problem just nu. Det problemet kommer längre fram. Låt oss säga när allt är som vanligt igen och stimulanserna skall minskas och räntan stiger. Först då kommer höga värderingar, osäkerhet skapa större nedgångar. Men det är långt fram till dess.

Så vi är positiva i vår syn till marknaden och förväntar oss fortsatt återhämtning. Men visst kommer resan vara volatil. Märkligt vore det annars. Vi kommer gå från överköpta börser till över sålda börser mer frekvent. Men detta i en stigande trend. Så aktiv förvaltning med ökad och minskad risk i portföljen kommer vara en vinnande strategi framöver.

Vi ser även nedgången i tillväxtbolag som attraktiva och behövda. Vi söker tillväxt över tid och menar att vi dessa nivåer är mer tillväxtorienterade.

Vi ser hur exempelvis Kina återhämtat sig otroligt starkt och tror vidare att Kina kommer prestera väl.

Kortsiktigt så räknar vi med att marknaden klättrar upp en bit till innan det är dags för lite konsolidering eller vinsthemtagningar. Vi ser även kortvariga dippar som köptillfällen och ser positivt på året som helhet.

Hur presterade då våra fonder under månaden.

Våra fonder förvaltas inom blandfonds segmentet, tillväxtmarknader och ränta. Så låt oss titta närmare på utvecklingen för respektive fond.

Plain Capital Lunatix fortsatte att prestera väl och adderade + 1,62% för månaden.

Blandfonden Plain Capital Bronx avancerade med +1,21% och nettoexponeringen var vid slutet av månaden ca 54%.

Räntefonden Plain Capital Styx avancerade +0,04%


 

Utveckling Jan

Jämförelseindex Jan

Utveckling YTD

Jämförelseindex YTD

Plain Capital Bronx

+1,21%

+2,91%

2,83%

+5,7%

Plain Capital Lunatix

+1,62%

+2,72%

+8,9%

+3,4%

Plain Capital Styx

+0,04%

-0,02%

+0,19%

-0,04%


Jämförelseindex

Plain Capital Bronx: OMXSPI

Plain Capital Lunatix: MSCI EM

Plain Capital Styx: OMRXTBILL

Vill ni läsa mer om utvecklingen för de specifika fonderna hittar ni respektives månadsrapport HÄR

Tills nästa månadsbrev för Mars vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin februarimånad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare