Marknadsbrev januari 2021

Marknadsbrev Januari 2021

Börsåret inleddes starkt på de globala marknaderna. En ny president i USA och nya stimulansförhoppningar gav börsåret en stark inledning. Vaccin och kampen mot COVID-19 i form av vaccinationer ingav även det ett lugn till investerarna.

Med enorma stimulanser på global basis och en lågräntemiljö som lär hålla i sig en bra bit framöver finns det inte mycket till val för investerarna som tagit tillvara på detta och handlade upp börserna till nya rekordnivåer. Enkelt uttryckt kan man beskriva detta som ett TINA (there is no alternative) på steroider. Huruvida börsen är högt värderad eller inte kommer stå i relation till bolagens förmåga att leverera starka resultat i sina rapporter samt hantera eventuellt grus i maskineriet i form av nya nedstängningar eller skenande räntor.  Det sistnämnda ser vi inte som ett hot just nu då centralbankerna aktivt arbetar för att hålla dessa nere. Däremot nya nedstängningar eller störningar i vaccinationerna kan bli ett moment som får marknaden att svaja till.

När det kommer till börsens värdering vet vi att börsen är framåtblickande. Det scenario vi nu ser är att investerarna prisat in en mycket positiv bild. Kanske lite väl tilltagen vilket gjorde att vi valde att minska risken något mot slutet av månaden. Man ska samtidigt veta att börsen sällan faller på grund av höga värderingar. Dyrt kan alltid bli dyrare och det är inte förens vi får en trigger som utlöser försäljningar på grund av höga värderingar.

Dock såg vi en lite för skarp uppgång under första delen av januari vilket ledde till att börserna blev i vår mening kortsiktigt överköpta. Så den nedgången vi såg i slutet av månaden var både sund och för oss naturlig. Större korrektioner nedåt ser vi som köplägen då vi befinner oss i en långsiktigt stigande trend.

Vår inställning till året som helhet är positiv. Vi tror på en fortsatt återhämtning med fördel för tillväxtbolag och speciellt för tillväxtmarknaderna.

Januari månad blev stark på vår hemmamarknad Sverige. Storbolagsindexet OMXS30 avancerade imponerande 3,95% och det bredare indexet OMXSPI avancerade 2,54%.

Lika muntert var det inte på andra sidan Atlanten där det industritunga DOW JONES INDUSTRIAL AVARAGE avslutade månaden på -2,04%. S&P 500 index som är indexet över de 500 största bolagen på Standard & Poor avslutade även det med ett minusresultat om -1,11%. Blickar vi mot europas största ekonomi Tyskland och tittar på DAX30 index så fick även det se sig besegrad med en nedgång om -2,08%.  Tillväxtmarknaderna fick en stark inledning men mattades av mot slutet av månaden. Men trotts detta höll sig indexet MSCI EM ovanför nollstrecket och avslutade månaden med +0,65%.

Så hur utvecklade sig våra fonder under januari.

Mest imponerande var utvecklingen i tillväxtmarknadsfonden Plain Capital Lunatix som med bred marginal slog tillväxtmarknadsindexet MSCI EM. Plain Capital Lunatix avancerade hela +7,28% under januari.

Blandfonden Plain Capital Bronx avancerade med +1,56% och nettoexponeringen var vid slutet av månaden ca 51%. Detta är en mer försiktig exponering för fonden som i mitten av månaden minskade aktiandelen i portföljen. Vi ser en risk för en kortsiktig rekyl nedåt och valde därför att öka kassan för att på bästa sätt kunna återinvestera denna när marknaden kommit ner från de överköpta nivåerna vi såg inledningsvis under januari.

Räntefonden Plain Capital Styx avancerade +0,15%


 

Utveckling Jan

Jämförelseindex Jan

Utveckling YTD

Jämförelseindex YTD

Plain Capital Bronx

+1,56%

+2,54%

1,56%

+2,54%

Plain Capital Lunatix

+7,28%

+0,65%

+7,28%

+0,65%

Plain Capital Styx

+0,15%

-0,02%

+0,15%

-0,02%


Jämförelseindex

Plain Capital Bronx: OMXSPI

Plain Capital Lunatix: MSCI EM

Plain Capital Styx: OMRXTBILL

Vill ni läsa mer om utvecklingen för de specifika fonderna hittar ni respektives månadsrapport HÄR

Tills nästa månadsbrev för februari vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin februarimånad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare