Marknadsbrev juni 2021

Marknadsbrev juni 2021

Quadrople Witching, FED och politisk kaos

Juni månad blev en positiv månad för samtliga av våra fonder. Extra roligt för månaden var att fonden Plain Capital Lunatix placerade sig på plats nummer ett för innevarande år räknat på avkastning för fonder screenat på Blandfond -Tillväxtmarknader. En hökaktig FED aviserade kommande räntehöjningar tidigare än väntat vilket fick dollarn att stiga. Detta lagom till den så kallade Quadrople witching som vi återkommer till längre ner i texten. På hemmaplan fick vi även politiskt kaos. Sen ska vi återkoppla till förra månadens inlägg om investmentbolagens utveckling. Men först hur marknaderna utvecklade sig under månaden.

Marknadernas utveckling för månaden

Det var en händelserik månad med en rad intressanta händelser både när det kommer till den svenska politikens utveckling samt kommunikationen från Federal reserve. Fonderna hade en mycket fin utveckling men det kommer vi till lite längre ner i texten. För först ska vi redogöra för marknadernas utveckling.

På hemmaplan avancerade storbolagsindex OMXS30 med +0,95%. Det bredare indexet OMXSPI gick något svagare och avslutade månaden +0,47%.

Lite längre ner i Europa och närmare bestämt i Tyskland som är Europas starkaste ekonomi avancerade DAX30 +0,71%.

På andra sidan Atlanten avancerade S&P500 + 2,22%, det industritunga Dow Jones Industrial gick ner -0,08% och det tekniktunga NASDAQ100 vann månaden överlägset med en uppgång om +6,34%. Så med facit i hand en positiv månad där teknik gynnades absolut mest.

Quadrople Witching

Under månaden hade vi det så kallade Quadrople Witching. Ni kanske har hört detta förut men om inte så ska jag enkelt försöka förklara vad detta är och varför detta är intressant i ett kortsiktigt perspektiv. Förklaringen till det kallade fenomenet Quadrople Witching är att den tredje fredagen i mars, juni, september och december så förfaller termins- och optionskontrakt för både aktieindex och enskilda aktier. Marknadsaktörerna behöver alltså då stänga eller rulla vidare förfallna positioner. Tänk exempelvis att du köpt terminer på den svenska börsen. Antingen är du nöjd och stänger din position genom att sälja terminerna eller låter dom förfalla. Eller så vill du fortsatt ha en positiv exponering mot index och säljer därför den terminen som förfaller och köper kommande termin. Detta kallas rullning. Vid Quadrople Witching förfaller alla dessa vid samma tidpunkt och därför ser vi stora flöden. Ganska vanligt är att marknaden håller emot nedgångar inför och ev går ner strax efter. Men detta är ingen exakt sanning. Det intressanta kortsiktigt är helt klart att se hur marknaden reagerar måndagen efter den så kallade Quadrople Witching. Enkelt förklarat så vill vi se om aktörerna tror på vidare uppgång eller kommande nedgång. Därav är tiden efter av intresse i det kortsiktiga perspektivet då det handlar om att tyda risktagandet aggregerat på den globala marknaden.

FED

FED ( federal reserve) kom att bli lite mer hökaktig vilket oroade marknaden kortsiktigt. Med hökaktigt menas en tongång om att räntehöjning och åtstramning kommer närmare och FED kommunicerade vid det senaste mötet att åtstramning av stimulanser nu ligger närmare än vad som tidigare kommunicerats. Bakgrunden till detta är givetvis en snabbare återhämtning än väntat vilket i sig är positivt.

Regeringskris i Sverige

Det har nog inte undgått någon att vi har regeringskris i Sverige efter att riksdagen röstat igenom en misstroendeförklaring som fällde statminister Stefan Löfven och regeringen. Marknaden reagerade med en gäspning vilket kan tolkas som ett styrkebesked av marknadens aktörer. Nu följer en tid av sondering och vi kan bara invänta hur lösningen kommer att falla ut. Huruvida detta kommer påverka marknaden låter vi vara oskrivet men kan konstatera att marknaden inte lagt stor vikt i detta politiska kaos.

Investmentbolagen

Följer vi upp utvecklingen från förra månadens inlägg om investmentbolagens värderingar ser vi att premievärderingarna kommit ner en bit, om än lite från föregående månads över lag höga premievärderingar.

Så hur resonerar vi i förvaltningen?

Vi anser fortfarande att tillfälliga nedgångar är köpvärda. Dock skall tillägas att urvalet är mer selektivt då många bolag handlas till höga värderingar vilket kan leda till större rörelser vid besvikelser. Juli månad anses vara en stark börsmånad historiskt men vi tar inte större hänsyn till detta i vår förvaltning utan utgår ifrån dagens nivåer och kommande händelser som kan få marknaden att reagera såväl på ovansidan som nedsidan. Vi är fortsatt positiva till marknaden på sikt. När det kommer till värde kontra tillväxtbolagen väljer vi fördel till bolagen med god tillväxt som växer sin omsättning med vinst än värdebolagen som vi anser handlats upp till nivåer där vi anser dessa mindre attraktiva. 

Hur presterade då våra fonder under månaden.

Våra fonder förvaltas inom blandfonds segmentet, tillväxtmarknader och ränta. Så låt oss titta närmare på utvecklingen för respektive fond.

Blandfonden Plain Capital Bronx fortsatte sin positiva resa och adderade +1,29% vilket var bättre än OMSX30 som adderade +0,95% samt OMXSPI som adderade +0,47%.

Tillväxtmarknadsfonden Plain Capital Lunatix  gick ökade +5,7% och placerade sig på första plats hos Morningstar för innevarande år screenat på Blandfond -Tillväxtmarknader.

Räntefonden Plain Capital Styx adderade +0,08%

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett


 

Utveckling Maj

Jämförelseindex Maj

Utveckling YTD

Jämförelseindex YTD

Plain Capital Bronx

+1,29%

+0,47%

11,91%

+19,29%

Plain Capital Lunatix

+5,7%

-1,02%

+13,59%

+8,63%

Plain Capital Styx

+0,08%

-0,02%

+0,67%

-0,11%


Jämförelseindex

Plain Capital Bronx: OMXSPI

Plain Capital Lunatix: MSCI EM

Plain Capital Styx: OMRXTBILL

Vill ni läsa mer om utvecklingen för de specifika fonderna hittar ni respektives månadsrapport HÄR

Tills nästa månadsbrev för Juli vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare