Marknadsbrev maj 2021

Marknadsbrev maj 2021

Stark men slagig börsmånad

Maj månad kom att bli ytterligare en stark börsmånad om än mer slagig än tidigare månader.

Marknadernas utveckling för månaden

Man brukar säga ”sell in may and stay away” och visst finns det historik som underbygger den tesen. Rent historiskt brukar faktiskt de två första veckorna i Maj månad vara ganska dåliga. Så var även fallet denna gång och vi fick se en så kallad varannan dag marknad nedgång följt av uppgång osv. Men summeringen av månaden totalt kom att resultera i en överlag positiv utveckling på världens börser. Så kanske kan vi istället tänka ” sell in may” om inte centralbankerna stimulerar marknaden.

På hemmaplan avancerade storbolagsindex OMXS30 med +1,12%. Det bredare indexet OMXSPI +1,68%. Men det var stor volatilitet under månaden.

Lite längre ner i Europa och närmare bestämt i Tyskland som är Europas starkaste ekonomi avancerade DAX30 +1,88%. Alltså stakare än hemmamarknaden Sverige. Detta kan förklaras med att stort fokus ligger på återhämtningen i den europeiska ekonomin men fordonsrelaterade aktier som största fokusområde.

På andra sidan Atlanten avancerade S&P500 + 0,55%, det industritunga Dow Jones Industrial +1,93% och det tekniktunga NASDAQ100 fick se sig besegrad med en nedgång om -1,26%. Så sektors rotationen verkade fortsätta från tech till industri givet NASDAQ vs DOW Jones utveckling.

Så sammantaget en månad där börserna fortsatte sin resa uppåt.

Vi återkommer till hur fonderna presterat längre ner. Men först ska vi beröra ämnet IPO, kryptovalutor och investmentbolagens premievärderingar.

Något som för mig illustrerar en stor riskaptit är IPOs ( Initial Public Offering) eller enklare beskrivet notering på en börs eller marknadsplats. För den senaste tiden har ny noteringar varit extremt hett. Kanske lite väl hett då många av dessa bolag värderats högt inför noteringen och efter noteringen fortsatt sina aktiekursutvecklingar till för mig ganska ansträngda värderingar. Men detta i sig betyder att många söker avkastning och är villiga att betala ett högre pris för potentiell värdestegring. Överoptimism eller välgrundat låter jag vara osagt. Men helt klart är att riskviljan är stor men även riskerna vid överoptimism.

Under månaden fick vi även se kryptovalutor som seglade ner efter en tid av exceptionella uppgångar. Detta till följd av en rad händelser som fick kryptomarknaden att svaja. Dels Elon Musks utspel om Bitcoin samt Kinas kommunikation om regleringar. Men vad har då detta med aktiemarknaden att göra kan man fråga sig? Som jag ser det finns det två tänkbara effekter. För det första kan flöden förflyttas från krypto in till den reglerade aktiemarknaden vilket är positivt. Eller så kan fallande kryptovalutor skaka om den aggregerade optimismen vilket kan leda till att man helt enkelt minskar risk totalt givet hela sin portfölj. Just aggregerad optimism och aggregerad pessimism har en stor betydelse inom marknadspsykologin. Vid aggregerad optimism svarar aktörerna positivt på i stort sett alla nyheter som kommer, oavsett bra eller dåliga nyheter. Detta blir det omvända vid aggregerad pessimism.

Sen har vi avslutningsvis investmentbolagen. Här pratar vi värdering till substansrabatter eller premier. Vid rabatt handlas investmentbolagens aktier till rabatt givet det bokförda värdet av sina innehav och vid premievärdering handlas aktien dyrare än det bokförda värdet. Det vi nu ser är väldigt höga premievärderingar.

Källa: www.ibindex.se

Så frågan man ska ställa sig är om värderingarna just nu är motiverade eller inte.

Men frångår vi dessa höga värderingar inom en rad investmentbolag hittar vi en rad aptitliga värderingar på marknaden. För på sikt anser vi att tillväxten kommer vara stark och att aktier på sikt är ett mycket bra alternativ givet låg ränta och post corona effekter.

Så hur resonerar vi i förvaltningen?

Kortsiktiga nedgångar anser vi köpvärda. Mer selektiva val av aktier och fokus på vinstgivande bolag med tillväxt är just nu mer intressant än värdebolagen. Risk för volatilitet likt maj månad kommer fortsätta men utgör bra ingångslägen.

Hur presterade då våra fonder under månaden.

Våra fonder förvaltas inom blandfonds segmentet, tillväxtmarknader och ränta. Så låt oss titta närmare på utvecklingen för respektive fond.

Blandfonden Plain Capital Bronx fortsatte sin positiva resa och adderade +1,85% vilket var bättre än OMSX30 som adderade +1,12% samt OMXSPI som adderade 1,68%.

Tillväxtmarknadsfonden Plain Capital Lunatix  gick ner -1,16%

Räntefonden Plain Capital Styx adderade +0,11%

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett


 

Utveckling Maj

Jämförelseindex Maj

Utveckling YTD

Jämförelseindex YTD

Plain Capital Bronx

+1,85%

+1,68%

10,49%

+18,91%

Plain Capital Lunatix

-1,16%

+3,63%

+7,46%

+9,81%

Plain Capital Styx

+0,11%

-0,02%

+0,59%

-0,09%


Jämförelseindex

Plain Capital Bronx: OMXSPI

Plain Capital Lunatix: MSCI EM

Plain Capital Styx: OMRXTBILL

Vill ni läsa mer om utvecklingen för de specifika fonderna hittar ni respektives månadsrapport HÄR

Tills nästa månadsbrev för Juni vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare