Marknadsbrev mars 2021

Marknadsbrev mars 2021

Stockholmsbörsen i världsklass

Den starka utvecklingen höll i sig under mars månad med stigande börser. Den svenska börsen utmärker sig speciellt för det innevarande året och beskrivs bäst med ordet världsklass.

För det är just så stark den svenska börsen utvecklat sig. Jämfört med det tyska DAX index som är Tysklands motsvarighet till det svenska  storbolagsindexet OMXS30 har Sverige utklassat. Mätt för innevarande år utklassar även den svenska börsen det Tekniktunga NASDAQ, det bredare amerikanska indexet S&P500 samt DOW JONES. 

Med facit i hand för årets tre första månader kan vi konstatera att det råder bred optimism. Kanske lite väl tilltagen kan man fundera över.

Men varför har den svenska börsen utklassat sina konkurrenter? Svaret på detta är i flera delar enligt oss. Det första är att den svenska börsens indexvikt domineras av cykliska bolag och bank. Det är just dessa bolag som gått urstarkt den senaste tiden. Vi har helt enkelt sett att värdebolagen tagit taktpinnen i uppgången samtidigt som tillväxtbolag och tech underpresterat i jämförelse. 

Varför? jo med en stigande 10 årig ränta i USA kommer oro för just tillväxtbolag och med höga techvärderingar känner investerarna ett större behag att allokera sitt kapital till värde istället för tillväxt. En så kallad sektors rotation som ni alla säker är bekanta med numera.

Men är denna rotation hållbar i längden? Vi återkommer till detta lite längre ner i texten.

Men först ska vi beröra det enorma aktieintresset i Sverige som är anledning nummer två i förklaringen till uppgångarna. För det svenska intresset för aktier är anmärkningsvärt högt i ett globalt perspektiv. Detta har ökat den senaste tiden och med ISK som sparform gör det att insteget för nya investerare blir enklare och fler och fler börjar spara. Riktigt roligt om ni frågar oss. Men med en uppsjö av nya investerare kommer det en viss mån av oro. Detta för att många nya på marknaden faktiskt inte är vana vid att marknadens utveckling går i cykler och ibland kan går ner istället för upp. Detta leder till att risktagandet når nivåer som ibland är osunda. Men det är inte bara nybörjarna som ibland tar väl tilltagna risker. Ju längre upp på skalan vi kommer ju mer risk tar placerarna i jakten på avkastning. Senaste exemplet hittar vi i USA där ett family office tog enorma risker i jakten på avkastning och som resulterade i miljardförluster och tvångsförsäljningar. Men misstolka mig inte nu, jag är på sikt mycket positiv till marknaden med enorma stimulanser som bränsle för tillväxt. Men just nu känns det lite väl stretchat och vi skulle må väl av lite nedgång från dessa överköpta nivåer så bolagen kan växa in i sina värderingar.

Avslutningsvis kommer anledning tre och fyra med ett avslutande citat.

Uppgång föder uppgång. Ja precis så är det i den tekniska världen. Man kan lite skämtsamt säga till fundamentan att stiga åt sidan till fördel för det tekniska kollektivet. Men så är det rent tekniskt. Detta ihop med nummer fyra som stavas stimulanser. Men en totalt öppen pengakran från centralbankerna skapas nya pengar som ska träffa marknaden. Detta skapar en överlikviditet. Ett av börsens syften är att fördela kapital från dem med överlikviditet till dem med underlikviditet. Så om nu centralbankerna är dem med överlikviditet så är börsbolagen de med kapitalbehov, eller rättare sagt noterade bolag ser sina aktiekurser gå upp med anledningen av att kapitalet finner sin väg in i investeringar i just aktier då räntan fortfarande är oattraktivt låg. Sen var det citatet! 

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett

Med detta avslutande citat på stycket vill jag understryka att vi är på sikt positiva till marknaden men att vara selektiv bland bolagen och dess värderingar är avgörande för långsiktighet just nu.

Marknadernas utveckling för månaden

På hemmaplan avancerade storbolagsindexet OMXS30 +9,10% och överglänste DOW Jones Industrial som avancerade +6,62%. S&P 500 klättrade +4,24% och även Tyskland uppvisade styrka och summerade månaden till +8,86%.  Måttligare var det för det tekniktunga NASDAQ100 som avslutade månaden med +1,41%.

Vi ser med facit i hand att månaden var fördel värdebolag som många återfinns i både Dow Jones, DAX och OMXS30. Tech bolag och tillväxtbolag fick se sig besegrade av värdebolagen återigen.   

Hur är då vår syn i det korta perspektivet närt det kommer till allokering och synen på värde kontra tillväxt? Vår syn är att värde traden nu spelat ut sig och vi förväntar oss en rotation tillbaka till tillväxt och tech från värde. Därför minskade vi andelen värdebolag i Bronx portfölj och sålde terminer mot OMXS30 som en hedge då vi förväntar oss en nedgång alternativt konsolidering från överköpta nivåer. Samtidigt ökade vi andelen tillväxtbolag och tech. Tillväxtmarknadsfonden Lunatix har inslag av tech och större fokus mot speciellt Kina som haft en tuffare utveckling den senaste tiden. Vi är positiva till exponeringen mot Kina på sikt och anser att värderingarna på indextunga tech bolag i Kina kommit ner till mer intressanta nivåer. 

Hur presterade då våra fonder under månaden.

Våra fonder förvaltas inom blandfonds segmentet, tillväxtmarknader och ränta. Så låt oss titta närmare på utvecklingen för respektive fond.

Plain Capital Lunatix fortsatte att prestera väl och adderade + 1,08% för månaden.

Blandfonden Plain Capital Bronx avancerade med +2,93%. Mot slutet av månaden och inledningsvis för april minskade vi risken genom vinsthemtagningar och sålde terminer för att hedga oss från nedgång med överköpta börsen som bakomliggande anledning.

Räntefonden Plain Capital Styx avancerade +0,16%


 

Utveckling Mar

Jämförelseindex Mar

Utveckling YTD

Jämförelseindex YTD

Plain Capital Bronx

+2,93%

+7,72%

5,81%

+14,04%

Plain Capital Lunatix

+1,08%

+0,32%

+10,19%

+3,77%

Plain Capital Styx

+0,16%

-0,02%

+0,35%

-0,06%


Jämförelseindex

Plain Capital Bronx: OMXSPI

Plain Capital Lunatix: MSCI EM

Plain Capital Styx: OMRXTBILL

Vill ni läsa mer om utvecklingen för de specifika fonderna hittar ni respektives månadsrapport HÄR

Tills nästa månadsbrev för April vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare