Marknadsbrev Oktober 2021

Marknadsbrev Oktober 2021

Stark oktober med nya högsta noteringar för Plain Capital Bronx

Oktober blev en mycket stark börsmånad. Fonden Plain Capital Bronx levererade sin starkaste månad för innevarande år och avancerade + 5,37%. Fonden placerade sig därmed även på plats nr 2 på Hedge Nordics index för Multi-Strategy fonder. Vi kommer även i detta förvaltarbrev avhandla säsongsmönster, riskvilja och avslutningsvis vår kortsiktiga och långsiktiga syn på marknaden. Men först ska vi redogöra marknadens utveckling.

Marknadernas utveckling för månaden

Efter en svagare aktiemarknad under september och inledningsvis i oktober vände sentimentet och börsernas fick ny kraft uppåt.

Storbolagsindex OMXS30 summerade oktober månad med en uppgång om +1,4%. Ännu starkare gick det för det bredare indexet OMXSPI som avancerade hela +4,56%. Månaden kännetecknades av en bred rapportflora där summeringen blev att den klara majoriteten av bolag redovisade starka rapporter som trotts högt ställda förväntningar slog estimaten från analytikerna.

Lite längre ner i Europa och närmare bestämt i Tyskland som är Europas starkaste ekonomi avancerade DAX40  med +2,81%. Märk att indexet nu innefattar 40 st bolag istället för 30 st som var det tidigare antalet bolag i indexet.

På andra sidan Atlanten avancerade S&P500 + 6,91%, det industritunga Dow Jones Industrial gick upp +5,84% och det tekniktunga NASDAQ100 vann månaden överlägset med en uppgång om +7,9%. Så med facit i hand en positiv månad där teknik gynnades absolut mest.

Plain Capital Bronx avancerar på hedge nordics multi-strategy index

Vi kan glädjande berätta att Plain Capital Bronx som ingår i Nordic Hedge index Multi-Strategy placerar sig i toppskiktet. Nedan bild är placeringen för innevarande år för alla multi strategi fonder under Hedge Nordic där vi efter oktober månad avancerar upp på en andra plats för innevarande år.

Källa: www.hedgenordic.com

 Ökad riskaptit och starkt säsongsmönster

Aktier är en vintersport brukar man säga. Vad detta historiskt betyder är att månaderna november samt december rent historiskt varit starka börsmånader. Vad vi såg under september och inledningsvis under första veckan i oktober var en välbehövlig paus i uppgångarna. Marknaden går från överköpta till översålda nivåer med jämna mellanrum och att vara aktiv betyder att minska risk vid överköpta nivåer och succesivt öka exponeringen vid översålda nivåer. Vi valde att öka exponeringen i linje med vad vi kommunicerat tidigare vilket föll väl ut för månaden. Vi såg hur riskaptiten kom tillbaka och fångade upp flertalet marknader på tekniskt viktiga stödnivåer. Detta är för oss ett styrketecken och vi agerade köpare på dessa nivåer.

Kort & lång sikt

För att beskriva vår kortsiktiga och långsiktiga syn just nu vill vi bryta ner detta per marknad. Sammantaget är vi långsiktigt positiva men mer selektiva i vår exponering.

Sett till den svenska marknaden är vi positiva på kort respektive lång sikt. Vi förväntar oss ett starkt avslut på året och ser att den svenska marknaden har mer att ge kortsiktigt då den svenska börsen inte riktigt hängt med uppgångarna vi sett i USA och Tyskland.

Tittar vi på den amerikanska börsen är vi dock mer kortsiktigt försiktiga. Den amerikanska börsen är kortsiktigt överköpt och vi ser även att ett fåtal bolag stått för en stor del av indexens uppgångar. Alltså inte riktigt den bredden vi önskar att se för en stark avslutning på året utan att först få en rekyl nedåt. Med andra ord förväntar vi oss en kortsiktigt rekyl nedåt på de amerikanska börserna.

Blickar vi mot Asien och främst Kina är vi positiva till att de asiatiska marknaderna skall få ny kraft uppåt efter en tids nedgångar. Vi förväntar oss en mer duvaktig inställning från centralbanker och ev nya stimulanser som skapar ny kraft till främst kinesiska aktier.

Summerat så ökade vi aktieexponeringen i Bronx under september och inledningsvis i oktober vilket gynnade fondens utveckling. Vi tror på en stark utveckling för Kinesiska aktier och bibehåller därmed exponeringen i Lunatix till den kinesiska marknaden.  

Hur presterade då våra fonder under månaden.

 Plain Capital Bronx avancerade starkt och adderade +5,37% och summerar innevarande års utveckling till +18,42%

Tillväxtmarknadsfonden Plain Capital Lunatix  ökade +0,52% och summerar innevarande års utveckling till +7,55%

Räntefonden Plain Capital Styx minskade -0,02% och summerar innevarande års utveckling till +0,9%.

” risk kommer av att du inte vet vad du håller på med”

Warren Buffett


 

Utveckling Okt

Utveckling YTD

Målavkastning 8-12%

Överavkastning mot målavkastning

Plain Capital Bronx

+5,37%

+18,42%

Uppnådd

+6,42%

 

Utveckling Okt

Jämförelseindex Okt

Utveckling YTD

Jämförelseindex YTD

Plain Capital Lunatix

+0,52%

+0,23%

+7,55%

+2%

Plain Capital Styx

-0,02%

-0,01%

+0,90%

-0,15%


Jämförelseindex

Plain Capital Lunatix: MSCI EM

Plain Capital Styx: OMRXTBILL

Redogörelse målavkastning Plain Capital Bronx

Överavkastning mot målavkastningen är den avkastningen som fonden uppnått utöver sin högsta målsättning om 12%.

Vill ni läsa mer om utvecklingen för de specifika fonderna hittar ni respektives månadsrapport HÄR

Tills nästa månadsbrev för November vill jag tacka er för att ni tog er tid att läsa vår månadsrapport och önskar er en fortsatt fin månad

Bästa hälsningar
Patrik Wallenberg

Förvaltare